1 January - 7 January 2018

 

אירוע גלובלי לריפוי וּלכיול מחדש של כדור הארץ וכל יושביו

הצעד הראשון בריפוי המשותף שלנו הוא לאפשר מנוחה עמוקה לעצמנו וּלאימא אדמה. מתוך השקט והבהירות נוכל להתחיל ביחד להשיב איזון וַהֲזנה לכול.

שבעת ימי מנוחה הוא ארוע גלובלי אשר מתקיים מֵ-1 עד 7 בינואר 2018, ומזמין את כל האנשים והקהילות להתאחד בכוונה וּפעולה ממוקדת למען ריפוי וַהֲזנת כדור הארץ וכל יושביו. 

ה"מנוחה" הזוֹ כוללת גם מגוון של פעילויות אשר יכולות להיות משולבות בִזמן העבודה, הלימודים, או בבית עם משפחה וַחֲברים. מטרתנו העיקרית היא יצירת מרחב וּזמן משותפים וּמקודשים בשונה מֵ"עסקים כרגיל", כדי לחשוב יחד, כמין אנושי, איך נוכל להתחבר מחדש ללבנו, זה לָזה ולחכמה הפנימית והסדר של הטבע. באמצעות יצירה משותפת של שדה מתואם וקוהרנטי של מנוחה, הקשבה עמוקה וּפעולות של נדיבות, נעצים את התרבות העולמית המתהווה של שלום, בריאות, שיתוף פעולה, ממשל חכם וכבוד לכל צורות החיים.


למשך שבעה ימים נאחד כוחות מסביב לעולם כדי:

~ להתחבר בִשקט
~ להסיר מתח, רעש וּרעלים
~ להתחייב ביחד לריפוי הכוכב
~ להניח את הכוונות ואת היסודות לִיצירה משותפת של עולם משגשג לַכול

בימה קהילתית-עולמית תציג אירועים מגוונים מֵרחבי העולם וּתספק מקורות מעוררי-השראה בהכנה לשבעת הימים וּבמהלכם. לאורך שבעת הימים תהיינה הזדמנויות להתחבר למדיטציות יומיות וכן לשיעורים שיוגשו על-ידי מגוון מורים על מנת להעמיק את הבנתנו של מהויות המנוחה והריפוי.

פעולה עולמית מאוחדת וּמתואמת להֶאצת מודעות המונית בדרך מידית וּמועילה.

אנחנו הדור שהופקדו בידיו האתגרים הדוחקים ביותר זה אלפי שנים. כדי להתמודד עם אתגרים אלה, נדרשת קפיצה קוונטית. בִיכולתנו להתאחד וּלתאם את מאמְצי ההגנה על החיים על-פני האדמה.

הישרדותנו והישרדותם של מינים אחרים מחייבות אותנו לחזור לִתבונה עמוקה יותר ששורשיה בתלות ההדדית ובחיבוריות היסודית בינינו, וּלקבל על עצמנו מֵחדש את תפקידנו המשותף בִשמירה על רשת החיים המורכבת.

כדי ליצור שינוי משמעותי, חיוני שנעבור לגישות של ריפוי הוליסטיות וכוללות, השואבות את השראתן  מתחומי ידע הוליסטיים וּמערכתיים.מדענים, מנהיגים רוחניים, ידוענים וּפעילים ממגוון מסורות ותורות מתאחדים בִקריאה לִפעולה מאוחדת.

ריפוי וַהֲזנה

כמו לכל גוף או מערכת חיה, הצעד הראשון והבסיסי בריפוי הוא מנוחה. מנוחה, פירושהּ הסרת רעש וּמתח מהמערכת. 

כאשר אנו יוצרות ויוצרים סביבה חופשית ככל-האפשר מֵרעש, ממתח וּמֵרעלים, אנחנו יכולים ללמוד יותר על טבע המחלה ועל תהליך הריפוי הנדרש. אנו יכולים להתחיל להיות קַשּובים וּלהבין מה דרוש כדי להבטיח צעדים נוספים של ריפוי, למיגור המחלה וְלַהֲזנה מחדש של עצמנו ושל העולם.


מעבר לַמנוחה -- צעדים נוספים לריפוי כוללים:

 1. אבחון: זיהוי הסיבה המונחת בִיסודהּ של המחלה;

 2. סילוק הסיבה שבשורש המחלה וטיהור המערכת מֵהרעש, הזיהום וּההתנהגות התורמים למתח וּמונעים הדהוד עם אחרים ועם הסביבה הטבעית;

 3. שיקום: תיקון הנזק וַהֲֿשבתם של ערוצי הטבע על-מנת לאפשר תקשורת בריאה בין חלקי השלם ;

 4. הזנת המערכת בִתזונה בריאה וּבִתנאים שתורמים לריפוי;

 5. יצירת תרבות בריאה, עמידה ומעודדת-חיים עם מערכת חיסון חזקה המוקדשת לשגשוג השלם;

 6. הטמעת קוד החִיוּת -- קוד הטבע של הזנה הדדית מדויקת -- בתרבות כדי להבטיח הרמוניה מיטבית במגוון;

 7. הסרת זיכְרון הטראומה מהגוף.


זוֹ השפה הבסיסית של הריפוי והדרך לריפוי. רק על-ידי פעולה עולמית מתואמת, שתבטיח יישום בלתי-מתפשר של הצעדים הללו, נוּכל להתחיל להתמודד באופן מספק עם אתגרי זמננו. כמו עם כל מחלה קשה, אתגרים סביבתיים ואנושיים קשים אלה דורשים תשומת-לב מרפאת, דחופה, מַקּיפה וחסרת-פשרות.

התהליך 

פרק-הזמן של שבעת ימי מנוחה נטוע בחכמתן של מגוון תרבויות ותורות, ומַצּיע במה ותהליך גלובלי לִיצירה משותפת של שְדה-תודעה מאוחד לריפוי וכיול משותפים. 

אתר האינטרנט ועמוד הפייסבוק הרשמיים יספקו בּימה עליה יחידים וּקבוצות יוכלו להרשם ולחלוק השראה אלה עם אלה. בעוד שיינתנו המלצות בסיסיות לשבעת הימים, היוזמה מעודדת כל יחיד וּקהילה לציין את ימים אלה בדרך המשמעותית ביותר להם, בִהְיותם מחוברים לִשְדה התודעה העולמי.

עם סיומם של שבעת הימים, החל מ-8 בינואר 2018, יחידים וּקבוצות יוזמנו להישאר מחוברים כִקהילה עולמית. בימה וירטואלית קהילתית מתמשכת תוצב כדי לאפשר מרחב פועם לִיצירה משותפת, וּבו נוּכל לפתח ביחד צורה חדשה של ממשל אקולוגי וּשמירה מקודשת של כדור-הארץ.

כאשר כל אחת ואחד מאתנו מביא/ה את המחויבות שלו/הּ לריפוי הכוכב שלנו בדרך הייחודית לתרבות, למסורת, לתורות וּלזווית-המבט שלו/הּ אנו משלימים וּמעצימים זה את זה, כשם שהטבע בכל מגוונו פועל בהרמוניה למען בריאות השלם.

המלצות בסיסיות לשבעת ימי מנוחה כוללות:

 1. זמן בשקט - לבד וּביחד, להתחבר לדממה המאפשרת לנו להתכוונן מחדש לחכמת הגוף שלנו וּלחכמת הטבע.

 2. עד כמה שניתן - מזעור שעות העבודה, קניות, עיסוק במדיה חברתית או אחרת לכדי מינימום אפשרי (אם ניתן, להימנע לחלוטין מפעילויות אלו), למעט פעילויות מקוונות (on line) של חיבור למדיטציות ויוזמות אחרות של מנוחה, ריפוי והתחדשות אנושיות ועולמיות.

 3. ניקוי רעלים מהגוף והתבססות על מזון מהצומח - טרי ואורגני ככל שניתן. באתר יוצעו תפריטים אפשריים לניקוי רעלים וְלִתזונה אופטימליים.

 4. תרגולי נשימה, יוגה, קול וּתנועה התומכים בִמנוחה, ריפוי והתחדשות של הגוף.

 5. מדיטציה, תפילה, התכווננות ושיטות תרגול אשר מפתחות הקשבה עמוקה, אינטואיציה וִיכולות ראייה ספונטניות.

 6. תרגול תקשורת עדינה ואוהבת עם עצמי ועם הסובבות והסובבים.

 7. טקסים המוקדשים לריפוי וּלהתחדשות עצמיים, של הכוכב שלנו ושל רשת החיים כולהּ.

 8. התחברות לַטבע, לַחיות, לַצמחים וְלַיסודות והוקרתם.

 9. תיעוד הארות, חלומות וכוונות.

 10. התחברות במודעות לִשְׂדה התפילה והמדיטציה העולמי של שבעת הימים, באמצעות רשת האינטרנט או בלעדיה.

 11. תרגול חיים בִקהילה עדינה וּפשוטה והרחבת שְׂדה החמלה שלי לכל היצורים.

 12. יצירת חזון של עולם בריא.

 13. הוקרת כל הבריא וּמזין בחיינו וּבעולם.

 
מדוע שבעה ימים?

לִזמן שבעה ימים של מנוחה משמעות סמלית וּמעשית.
 
ברמה הסמלית, למספר שבע משמעות עמוקה במסורות רוחניות רבות, והתפישה של שבע רמות של מרחב, זמן, צבע וקול מצויה בתרבויות שונות.
שבוע הוא יחידת זמן, מחזור של פעילות ושל מנוחה, אשר על-פיו אנו מסדרים את החיים בימינו. שבוע מַצּיע את ההזדמנות הטבעית למשתתפות/ים לעבור מסע משמעותי, תהליך של העמקת החיבור למנוחה ולריפוי.
 
התאריך אחד בינואר 2018 מעצים את האנרגיה של התחלה רעננה -- הנזרעת באמצעות תהליך משותף וּמקודש, אשר מתוכו קווים לִדמותו של כדור-ארץ משגשג עשויים להכות שורש וְלצמוח.
 

הצוות והשותפים של שבעה ימים של מנוחה

יוזמת "שבעה ימים של מנוחה" נהגתה על-ידי צוות "יחד בבריאה" Together in Creation. אנו מזמינות וּמזמינים יחידים, קהילות וארגונים להצטרף, להיות שותפים וְלתמוך באירוע בִדרכים שונות, ומודים לאלה שכבר הצטרפו. אפשר לראות את השותפים לאירוע והתומכים בדף האירוע.
 
להרשמה לאירוע או להצעת תמיכה, נשמח אם תכתבו לנו אל:
info7daysofrest@gmail.com

תוּכלו גם להצטרף וְלעקוב אחר האירוע
, בעמוד הפייסבוק שלנו, ובדף האירוע .
 
ברכות ותודות,

צוות שבעת ימי מנוחה

Contact us

 
 

Inspiration from the 

growing community

"We need moments of quiet to support the world through a time when we seem to be losing our collective heads."

Sebastian 

I so very much am aligned with this project/event!

 

Silence has always been where my deepest Wisdom has come from. Such a deeper need on our planet to slow down, keep it simple, focus on one or two things, mindfulness and REST.

 

Rejuvenated Souls are needed to co-create and build a New Earth. Rest, forgiveness, heart connection then we are ready to Collaborate and design and move through to the New Portal. Universe is waiting for us to understand it's Silence first to set the foundation.

Jackie

"Inspired and beautiful vision! Can't wait to participate....."

David 

Taking time at the start of the new year to rest calls to every part of my being, personally - knowing it also can have such a restorative effect , collectively, on all of Life and Mother Earth, how can we say anything but YES?

Lynda

"Unifying, inspiring and much needed....looking forward to join together with other to come together and move forward together"

Leslie 

An absolutely inspiring and beautiful vision! An initiative so timely and so sorely needed. Thank you!

Frank

Collectively tapping into this purity of vision is the replenishment and inspiration we so desperately need to reconnect with our creative deepest selves, our beloved animals and all of nature.

Dawn

HOME       CONTACT      FACEBOOK COMMUNITY

Co-creating a global field of intention and experience for the Healing and Replenishment for the Planet and all its inhabitants

INFORMATION

 

Join mailing list
Contact form

Email address

FAQ's

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White Twitter Icon
 • White YouTube Icon